Stresscoachings- og behandlingsforløb

Er du let, moderat eller svært stresset? Måske gået ned med et stresskolaps?

 
Dette behandlingsforløb, som består af en kombination af stresscoaching og terapeutisk behandling sikrer, at du på en tryg og virksom måde, får taget hånd om hele din situation, og om hele dig selv.
 
Du får hjælp til at få afstresset din krop, så du kommer i balance igen.
Du lærer din krops signaler at kende, og lærer metoder, som du kan bruge i din dagligdag, til at forebygge stress fremover. Du får samlet dig en værktøjskasse med metoder, som du har afprøvet og ved virker.
 
Håbløsheden, magtesløsheden, sorgen, frygten, bekymringerne, uoverskueligheden, depressionen, angsten, irritationen, eller hvad det må være af følelser og reaktioner, som eventuelt påvirker dig, opløser og slipper du i den terapeutiske del af forløbet.
Du får gjort plads til mere glæde, energi og overskud, og bliver mere og mere dig selv igen på alle måder. 
 
Hele forløbet foregår i dít tempo, og der bliver ikke lagt pres på.
Jeg har stor respekt for dine grænser og situation, og kan rumme dig præcist som du har det. 
 
Det er en proces at blive fri for stress, og komme tilbage til en fuldt funktionsdygtig dagligdag.
Ønsker man at blive helt rask, og komme så meget i balance igen, at man ikke risikerer at falde i stressfælden fremover, så kan det ikke klares med et hurtigt fix, men kræver et længere forløb som dette.
 

Alt dette får du:

 
  • 7 sessioner á 75 minutter pr. gang
  • Afstresning af kroppen, stille og roligt, step-by-step i dit tempo
  • Stresscoaching og rådgivning
  • Metoder til at forebygge stress fremover
  • Opløsning af svære følelser og tanker med TAT og EFT
  • Din egen stressværktøjskasse til brug resten af livet
  • Rådgivning i tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding, så tilbagfald undgåes

Forløbet strækker sig over 2½ - 3 måneder, og foregår i klinikken i Roskilde, eller over telefon, hvis du bor i andre dele af landet, eller foretrækker det. Begge muligheder er lige gode.

Fordelingen mellem stresscoaching, og trapeutisk behandling med TAT, varierer alt efter din situation og behov.

Mange arbejdspladser betaler efterhånden gerne for deres medarbejderes stresscaoching forløb. Måske er det også en mulighed for dig.

Ring til mig på 51 66 26 82, og få tid til en gratis og uforpligtende forsamtale.

Hvad indeholder forløbet. 

Afstresning
Et forløb starter typisk med fokus på at få afstresset kroppen. At få stresshormonerne ud af kroppen mindsker stresssymptomerne, og hjælper helbredelsen på vej.
Denne del af forløbet tilpasses dit stressniveau, livssituation og formåen, så det er overkommeligt for dig. Der lægges intet press, og der er al den tid der er brug for. Det er de små skridt, der giver effekten.
Afstresningen indeholder de bedste måder for hver enkelt person, til at komme ud af stressen, og dermed komme i fysisk og psykisk balance igen. 
 
Læring
Som en rød tråd igennem forløbet lærer du:
At forstå stress, at kunne forebygge stress fremover, at lytte til din krop og dens signaler, at få stressen ud af kroppen, at finde de personlige og egentlige stressårsager og at takle dem, nye måder at forholde dig til dine tanker på, veje til at øge dine ressourcer.
 
Terapeutisk behandling
Svære tanker, følelsesmæssige svingninger, angst og depression og meget andet, er ofte en del af det at have stress.
 
Stress er en hormonel tilstand, og hormonerne påvirker vores tanker, psyke og krop. Tankerne, frigiver også stresshormoner, som igen påvirker psyken og kroppen. Der er altså en sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og selve stresstilstanden.
 
Som en del af forløbet arbejdeer vi terapeutisk med de svære tanker, følelser og oplevelser, som du oplever.
Jeg benytter fortrinsvist  energipsykologiske metoder Tapas Acupressure Technique (TAT) og Emotional Freedom Techniques (EFT).
 
TAT hjælper på en let, blid og smertefri måde med at opløse og frigøre negative tankemønstre, svære følelser og oplevelser, og giver kroppen og psyken mulighed for at hele op. Resultaterne optræder ofte med det samme, eller efter ganske få behandlinger.
 
Rådgivning
Er sygemelding, på fuld tid eller på deltid en realitet, eller er det i overvejelserne, rådgiver jeg gerne.
For at undgå forlængelse af sygdomsforløbet, og for at forebygge tilbagefald, er der ting, som er vigtige at være opmærksom på, og som skal arrangeres og aftales med arbejdsgiver på den rigtige måde.
 
Meditation
Meditation, er en fremragende metode til at skabe ro i sindet og eliminere stress og spænding i nervesystemet.
Jeg giver dig introduktion, til en let meditationsform, som alle kan lære.
 
96% af de stressramte, som modtager stresscoaching, kommer tilbage / bliver i deres job. (Kilde: Bjarne Toftegård, "Forebyg Stress")
 

Hvorfor kombinere stresscoaching med terapeutisk behandling?

50% af det som stresser os, stammer fra udefra kommende ting, og 50% stammer fra vores tanker og følelser.
 
Stresscoaching og terapeutisk behandling sikrer, at der bliver taget hånd om hele stressbilledet.
 
 
Stresscoaching
Kroppen får hjælp og støtte til den biologiske afstressning af stresshormonerne, man lærer sine egne stresssymptomer og stresssignaler at kende, og lærer at forebygge stress fremover. 
 
Stresscoaching, bygger på hjælp til selvhjælp, på at det er de små skridt som gør forskellen, på det som sker mellem samtalerne, og på at det som skal gøres, skal være overkommeligt.

Stresscoaching er, dels at skabe balance, fysisk og psykisk, både i hverdagen og i livet generelt, og dels at skabe udvikling, så man bliver bedre til at takle og forebygge stress.
 

Terapeutisk behandling
Giver mulighed for, på en let og blid måde, at opløse og frigøre begrænsende tankemønstre, bekymringer, skyld, frygt og andre svære følelser, samt traumer. Dette opleves ofte meget befriende, og giver fornyet energi.